Skapa värde med agilt arbetssätt

Av Datanet den 8 april, 2021

Idag är ett agilt mindset viktigare någonsin. Att i en snabbt föränderlig värld kunna skifta fokus och ställa om vid behov. Det finns metoder och ramverk att tillämpa, men egentligen handlar det om människor. Att med ett agilt ledarskap förmedla rätt förhållningssätt, fokusera på det som är värdeskapande och att jobba kundnära.

Torbjörn Wallin och Åsa Schmiedhofer är Datanets ”SAFe Agilists” och certifierade i ramverket SAFe. Ett ramverk som omfattar både agilt arbetssätt, Lean och traditionell förvaltnings­styrning. Med ett helhetsgrepp på alla tre metoderna får du förmågan att kunna möta förändringar och samtidigt ha koll på att verksamheten är på väg åt rätt håll.

Värdeskapande och kundfokuserat

De flesta kunder har idag fått upp ögonen för agila metoder men man ser också utmaningen i att leda en agil verksamhet och samtidigt ha kontroll på affären. Med kunskaperna från SAFe kan vi trimma din verksamhet att bli snabbare på att möta förändring med både agila metoder, processledning och affärsstyrning,” berättar Åsa.

Att jobba agilt innebär att du aktivt tar in feedback och utgår från vad som skapar värde för mottagaren. Du fokuserar på att hela tiden utveckla och leverera produkter och tjänster med högsta möjliga värde för din kund.

Det agila arbetssättet är otroligt kundfokuserat. Du har en tät dialog med affärsansvariga och stämmer hela tiden av vad som ger mest värde. Det gör att du snabbt kan ändra på processer och tjänster som inte är så värdeskapande som vi önskar,” säger Torbjörn. ”För mig betyder agilt verkligen att jobba mer kundfokuserat, och att ständigt förbättra både tjänster och processer,” fortsätter han.

Ledarskap med agilt mindset

”Det första steget i ramverket SAFe handlar om hur du utbildar ledare i ett agilt förhållningssätt. Ledarrollen förändras och alla ledare behöver egentligen bli förändringsledare. Det nya ledarskapet innebär att man samlar sina resurser och leder värdeströmmar istället för avdelningar. Du behöver vara innovativ samtidigt som du har koll på läget, både hos kunden och i din egen verksamhet,” säger Åsa.

”Med certifieringen i ryggen blir vår roll att vara agila ledare, med ett ledarskap där vi coachar andra i agilt mindset. Det handlar mycket om att ta tillvara varje medarbetares kompetens och innovationskraft. Att se till att vi har rätt mindset, kultur och att man faktiskt uppmuntrar individen att våga göra fel,” säger Torbjörn.

Med ett agilt arbetssätt och SAFe hjälper vi dig att leda med mer kundfokus, och att med ett agilt ledarskap öka energin i verksamheten med mer samarbete, både inom företaget och med dina kunder. 

Vill du veta mer om hur du skapar värde genom att jobba mer agilt? Ring Paul Ottosson på 0768-89 19 80 eller lämna dina kontaktuppgifter här, så ringer vi dig. Om du vill kan du också läsa mer om våra tjänster inom Ledarskap här.