Pedagogisk äventyrare ror projekten i hamn

Av Datanet den 24 mars, 2021

Korsa Barents hav och ro runt Svalbard, eller utbilda landskapsregeringen på Åland i Microsoft 365? Det ena utesluter inte det andra och Sören Kjellkvist har hunnit med både och. Med sitt inre lugn och en förmåga att snabbt ta till sig och dela med sig av kunskap är han en mycket uppskattad konsult.

Världens nordligaste roddbåtsexpedition

IT-konsult, projektledare, pedagog och äventyrare. Det är bara ett par av de roller som Sören verkat i de senaste 20 åren. Som projektledare för inte mindre än åtta komplexa äventyrsexpeditioner är han van att se helheten, sätta mål och bygga team, att hantera risker och behålla fokus. Men framförallt att bokstavligen ro projekten i land.

Att korsa Barents hav och ro runt hela Svalbard hade ingen gjort före Sören. Främst på grund av att det tidigare inte varit möjligt på grund av havsisen så långt norrut. Men med världens nordligaste roddbåtsexpedition riktade Sören och hans kompis Glenn uppmärksamheten på de negativa klimatförändringarna i Arktis. Tillsammans med Naturskyddsföreningen skapade de också ett unikt gratis utbildningsmaterial för barnen i den svenska skolan.

I andra roller – som utbildningsansvarig och IT-pedagog – har Sören använt både sitt lugn och sin unika förmåga att sprida kunskap. Han har lätt att bygga relationer och har alltid varit en mycket omtyckt lärare och kollega.

”Oavsett hur mycket det stormar behåller jag lugn och fokus på målet, tar väl genomtänkta beslut och hetsar inte upp mig. Som pedagog däremot är den största behållningen och motivationen när jag ser elevernas utveckling och deras framsteg, hur de tar till sig och börjar använda moderna IT-verktyg mer effektivt, och hur våra kunder får konkret nytta av det”, säger Sören.

IT-mognad och ökad motivation

Sören är inte bara en av Datanets två äventyrare*, han är också vår expert på Microsoft 365. Kunskaper som kom väl till pass i uppdraget för landskapsregeringen på Åland.

Målsättningen var att höja organisationens Microsoft-kompetens för att kunna arbeta mer effektivt. Sören implementerade den nya digitala samarbetsplattformen, med ett nytt Intranät, SharePoint-siter och Teams-lösningar. I projektet ingick också utbildning av upp till 200 medarbetare.

Resultatet? Bättre IT-mognad och ökad motivation hos alla medarbetare. Utbildningen påbörjades innan pandemin, och när hemarbete blev en verklighet under våren förstod alla mervärdet av att kunna arbeta effektivt i Microsofts verktyg.

”Sören är väldigt pedagogisk med en otrolig förmåga att dela med sig av sin kunskap på ett inspirerande sätt. För oss på landskapsregeringen har utbildningen verkligen gjort skillnad. Vi är digitalt kunniga och samarbetar mycket mer effektivt idag. Det har vi Sören att tacka för.” säger Runa Tufvesson, landskapsregeringen på Åland.

Vill du att Sören ska hjälpa dig att jobba effektivare med Microsoft 365?
Ring Paul Ottosson på 0768-89 19 80 eller lämna dina kontaktuppgifter här, så ringer vi dig.*) …och vem är den andra äventyraren? Följ bloggen så kommer snart en uppföljning där vi avslöjar äventyrare nr 2.