konsult

Per Öberg

"Teambyggaren"

Projektledare
100%
Teknisk projektledare
100%
Förvaltningsledare
80%
IT-Operations
100%
Processutvecklare
80%

40320

KONSULTTIMMAR

Projektledare

Modernisering Infrastruktur Butik

Systembolaget

2019 - pågående

Projektledare

Systemutveckling, Finansiell rapportering

Riksgälden

2017-2019

Utredare, Projektledare

Processanalys Identity Managment

Collectum

2015-2017

Projektledare

Införande nya processer

BMW Financial Services

2015-2016

Projektledare

Klientutrullning

Swedish Match

2014-2015