konsult

Per Carlsson

"Praktikern"

Projektledare
100%
Verksamhetsutvecklare
50%
Interimschef
50%

36960

KONSULTTIMMAR

Roll-out & Change specialist

H&H

2021 - pågående

Service Manager

PCI-kunder

Basefarm

2019 - 2021

Projektledare

Transitionsprojekt

Basefarm

2019 - 2019

Projektledare

Kvalitetsledningsystem

Praktikertjänst

2017 - 2018

Projektledare

IT-integration av ny verksamhet

Praktikertjänst

2017 - 2018