konsult

Per Carlsson

"Praktikern"

Projektledare
100%
Verksamhetsutvecklare
50%
Interimschef
50%

36960

KONSULTTIMMAR

Service Manager

PCI-kunder

Basefarm

2019-Pågående

Projektledare

Transitionsprojekt

Basefarm

2019-2019

Projektledare

Kvalitetsledningsystem

Praktikertjänst

2017-2018

Projektledare

IT-integration av ny verksamhet

Praktikertjänst

2017-2018

Projektledare

Impl. ny pensionslösning

Praktikertjänst

2016-2017