Jordnära projektledning moderniserar Systembolaget

Av Lena den 14 januari, 2021

Att utveckla kundmötet och ta tillvara medarbetarnas önskan att bli mer digitala i sitt arbete var i fokus när Torbjörn Wallin tog rollen som projektledare. ”Moderniserad infrastruktur i butik” var projektet som gav Systembolaget en digital arbetsmiljö i framkant.

Tobbe Wallin

Utmaning att bli mer digital i butik

Systembolagets digitaliseringsresa pågick för fullt men i butikerna fanns det utrustning som behövde förnyas och kompletteras med mobilitet.

Samtidigt hade en intern undersökning visat på ett antal arbetsmoment som med fördel kunde göras digitalt, och det fanns en stark efterfrågan från medarbetarna att kunna arbeta mer effektivt med digitala verktyg. Att möta kunderna i butiken på ett bättre och mer flexibelt sätt.


Med närvaro och kommunikation blir förändring möjlig

Med medarbetarna och kundmötet i fokus startades projektet att modernisera och digitalisera butikerna.

Torbjörn är den trygga, lugna och jordnära projektledaren som styrt projektet från start. Från att översätta behoven hos medarbetarna till konkreta lösningar, sätta målbilden och ta fram business case med besparingar, effekter och förväntad ROI. Till genomförande av pilotprojekt med tester och coachning i butikerna, och att löpande prioritera och peka ut riktningen.

”Med ett inlyssnande kommunikativt och affärsmässigt ledarskap kombinerat med ordning och reda skapade Torbjörn ett öppet och kreativt samarbete i projektet och mellan de olika intressenterna. Ett konkret resultat är att Systembolaget nu ligger i framkant när det gäller den digitala arbetsmiljön” säger Rickard Börjel, på Systembolaget.

”Det jag lärt mig genom åren är att balansen mellan förnuft och struktur heter kommunikation, och att det är genom närvaro och kommunikation som en förändring blir möjlig. I det här projektet fick jag möjlighet att se den konkreta nytta som vi åstadkom för medarbetarna på Systembolaget och i förlängningen även för kunderna”, avslutar Torbjörn.

Vill du att Torbjörn ska hjälpa dig att jobba smartare med din IT?
Maila Paul Ottosson, paul.ottosson@datanet.se. Eller ring 0768-89 19 80.