Införande av Office365 hos landsomfattande detaljhandel

Av Andreea den 8 januari, 2018

Kunden bedriver detaljhandel i över 400 butiker i hela landet. Kundens IT-verksamhet är fokuserad på att stötta och effektivisera personalens möjlighet att ge kunderna den bästa möjliga service som går att få genom ett väl fungerande systemstöd för butiker och övriga kundkanaler. Ett strategiskt beslut fattades redan 2014 att gå över till molntjänster från Microsoft (Office365).

Datanet fick ansvaret att dels leda det införandeprojekt som startade 2016, med målet att implementera ett lösningskoncept med fokus på SharePoint, och dels att leda och stötta hela huvudkontorets samtliga grupperingar att göra en förflyttning från traditionell fillagring till så kallade Samarbetsrum.

Utmaningen

Kunden ville erbjuda sina medarbetare att få makt över när, var och hur ett enskilt arbete eller ett samarbete kan ske. Utmaningen bestod i den svåra balansgången mellan att ge tydliga och väldefinierade arbetsriktlinjer och samtidigt våga släppa loss kraften i varje medarbetares kreativitet.

Resultatet och vad vi lärde oss

Parallellt med att införa den tekniska lösningen har en mycket omfattande förändringsresa genomförts. Projektledaren har aktivt, kommunikativt och kontinuerligt fått arbeta med att påvisa nyttan hos alla från VD och företagsledning till varje enskild chef. Detta har varit helt avgörande för att få acceptans för lösningen.

Även om det är för tidigt att se den långsiktiga effektivitetsökningen finns nu förutsättningarna på plats. Varje medarbetare kan leverera på det sätt de önskar, oavsett fysisk närvaro. Men det mest påtagliga resultatet är den fascinerande attitydförändring som ägt rum – från att ha svårt att se fördelarna till att med entusiasm se nyttorna med ett nytt, modernt och fritt arbetssätt.