Helikopterpiloten som tar oss dit vi ska

Av Lena den 22 december, 2020

Peter Alvo är konsulten som med helikopterperspektiv, relationsbyggande och tekniskt kunnande rodde det komplexa projektet i hamn. Att flytta samhällskritiska nationella vårdsystem från lokala regioner till en central driftmiljö.

En flytt med många utmaningar

Driftbolaget Basefarm hade vunnit avtalet att ta över IT-drift och förvaltning av 25 nationella samhällskritiska vårdsystem. Man behövde nu hjälp med projektledningen av ett projekt med flera olika utmaningar.

Det var många intressenter som behövde samarbeta, förutom uppdragsgivaren också ett antal tredjepartsleverantörer. Systemen som skulle flyttas var samhällskritiska och måste vara i drift i princip hela tiden. En omodern befintlig infrastruktur satte press på tidplanen och projektet påverkades också av otydliga budgetförutsättningar. Och som inte det var nog hade man också en stor personalomsättning i kundteamet.

Samarbete och relationer grunden till framgång

Peter är bra på att bygga relationer. En förmåga som kom väl till användning i just det här projektet. Han lyckades få teamet att arbeta för varandra, att ta ansvar för sin del i helheten istället för att motarbeta.

Det var många system som skulle flyttas parallellt så förmågan att fokusera på flera saker samtidigt var också en grund till framgång. Peter förstod de tekniska utmaningarna och kunde vidta rätt åtgärder vid rätt tillfälle. Som att ta in rätt tekniska resurser eller att påkalla rätt leverantör.

”Man brukar säga om mig att jag skapar god stämning i de grupper jag arbetar i. På Basefarm fick jag jobba med många olika människor med varierande erfarenhet, allt från juniora IT-tekniker till seniora företagsledare. Det är alltid lika roligt att få alla att samarbeta så att vi tar oss dit vi ska.” avslutar Peter.

Vill du att Peter ska hjälpa dig att jobba smartare med din IT?
Maila Paul Ottosson, paul.ottosson@datanet.se. Eller ring 0768-89 19 80.