Flytta till molnet för miljöns skull

Av Datanet den 11 augusti, 2021

Är flytten från marken till molnet bra för miljön?

Väldigt många företag genomför resan från marken till molnet med sin IT-infrastruktur. Den primära anledningen är givetvis att effektivisera och spara pengar. Cloud computing eller Software as a Service (SaaS) innebär att vi byter ut vår egen hårdvara och serverinfrastruktur mot virtuella servrar i molnet, vilket ger oss möjlighet att utnyttja hårdvaran maximalt samt anpassa och skala upp eller ner den efter behov.

Ekonomi, effektivitet och miljö går allt som oftast hand i hand.

När vi flyttar till molnet så får vi bättre utnyttjande av hårdvara, effektivare energianvändning, mindre personalresurser och ökad effektivitet. Det resulterar i lägre koldioxidavtryck, vilket i sin tur ger minskade klimatförändringar och mindre global uppvärmning.

Så för miljöns skull, flytta din IT-infrastruktur till molnet. Du effektiviserar inte bara din verksamhet utan du gör även gott för miljön. Den här veckan släppte FN:s klimatpanel IPCC sin stora rapport om den senaste klimatforskningen och vi behöver alla bidra på alla sätt möjliga.