Datanets Dataskyddspolicy

Av Andreea den 26 januari, 2018

Reviderad: 08.02.2018 

Introduktion

Vår dataskyddspolicy beskriver vad vi samlar in för personuppgifter, för vilka ändamål samt hur vi behandlar dem och arbetar med dataskydd generellt.

Insamling och behandling av information

På Datanet är grunden för all vår datainsamling och behandling att kunna upprätthålla våra avtalsförhållanden och kommunicera med våra kunder. För kunder som tecknat avtal för drift och förvaltning regleras all beställd personuppgiftsbehandling via personuppgiftsbiträdesavtal.

Insamling av information via vår hemsida

Datanet samlar in information när du besöker vår hemsida och loggar din IP adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, ort, datum och tid för besöket och Internetleverantör. Vi använder oss inte av cookies men vår hemsida använder Google Analytics[1].

För att komma i kontakt med oss har du bland annat möjlighet att använda ett kontaktformulär online. Uppgifter du anger i formuläret används för att besvara din kontaktförfrågan. Varje gång vi efterfrågar personlig data för andra syften kommer vi att informera dig om dess insamling och behandling för att du ska kunna avgöra huruvida du vill lämna ditt samtycke för ändamålet eller inte.

Information från tredjeparter

Vi kan få information från personer som agerar för din räkning, till exempel om någon kollega hänvisar till dig, och vi kan få informationen från tredjeparter som vi gör affärer med, t.ex. via införskaffande av företagsregister. Dessa har normalt sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor och behandlas endast för det syfte för vilket de införskaffades, dvs. affärskommunikation.

Vad gör vi med informationen vi samlar in?

Generellt använder vi information endast för att kunna kommunicera med dig i syfte att fullfölja våra avtal och att ge dig bästa möjliga service när vi svarar på dina frågor och önskemål. Vi sparar information under den tid vi har ett åtagande gentemot dig samt i enlighet med annan tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslagen. Vi säkerställer att tillgång till informationen begränsas till behöriga.

Delning av information

Vi delar inte din information utan ditt specifika samtycke, vi ger i regel inga tredjeparter tillgång till din information och vi använder den inte i marknadsföringssyfte. Vi kan däremot använda dina kontaktuppgifter för att skicka information om nya tjänster, erbjudanden eller berätta om nyheter i det fall vi tror att det kan vara av intresse för dig. Där lagen tillåter kan vi dela information bland enheter inom koncernen.

I de fall vi lagrar affärsinformation eller kontaktuppgifter i en molntjänst eller dylik webbapplikation säkerställer vi att parten uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och tillämpar adekvata skyddsnivåer.

För avtalssyften kan vi komma att dela din information med våra associerade konsulter. All information som delas behandlas enligt samma villkor som denna dataskyddspolicy.

Rätt till insyn, rättelse, radering och ändamålsbegränsning

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få tillgång till de uppgifter vi har om dig, få uppgifterna rättade, raderade eller kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas.

Ändringar i dataskyddspolicyn

Vi kommer att revidera vår policy vid behov och publicera ändringarna på vår hemsida. Vi kommer inte att göra omfattande förändringar vad avser säkerhet, ändamål med behandling eller delning av information utan att först meddela dig.

Kontakt vid frågor och klagomål

Du kan kontakta personuppgiftsansvarig på Datanet för alla dina frågor kring dataskydd via mail till gdpr@datanet.se eller via vanlig post till Datanet AB, Att: Personuppgiftsansvarig, Sturegatan 62, 114 36 Stockholm.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Detta gör du enklast genom kontakt via www.datainspektionen.se. Se gärna denna länk för tips om hur du skriver ett klagomål samt hur Datainspektionen behandlar ditt ärende: https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/.

 

[1] Google Analytics är Googles analysverktyg som hjälper oss att förstå hur du som besökare använder vår hemsida. Programmet kan använda en uppsättning cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik utan att personligen identifiera enskilda besökare. Om du önskar blockera denna typ av datainsamling kan du göra det genom att ladda ned och installera denna plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en