En utvecklingsresa på Tillväxtverket

För att Sverige ska bli framgångsrikt behöver våra företag ha förutsättningar och förmåga att växa. Tillväxtverkets uppdrag är att stärka företagens konkurrenskraft och när Covid-19 slog till blev det uppdraget med ens mycket större. På ekonomienheten skulle man plötsligt hantera 50.000 ärenden istället för det normala 20. Det blev en utvecklingsresa från en helt manuell…

Införande av Office365 hos landsomfattande detaljhandel

Kunden bedriver detaljhandel i över 400 butiker i hela landet. Kundens IT-verksamhet är fokuserad på att stötta och effektivisera personalens möjlighet att ge kunderna den bästa möjliga service som går att få genom ett väl fungerande systemstöd för butiker och övriga kundkanaler. Ett strategiskt beslut fattades redan 2014 att gå över till molntjänster från Microsoft…

Att digitalisera en hög servicenivå – e-tjänster till servicehandeln

Kunden är en av Europas allra största aktör inom servicehandel/convenience med ca 2300 butiker och ca en halv miljon dagliga besökare bara i Sverige. Efter att ha implementerat ett nytt kassasystem i Norge och Sverige önskade kunden utveckla ett nytt affärsområde kring elektroniska tjänster för att stärka sitt kunderbjudande och bli en mer omfattande one-stop-shop….