Datanets Dataskyddspolicy

Reviderad: 08.02.2018  Introduktion Vår dataskyddspolicy beskriver vad vi samlar in för personuppgifter, för vilka ändamål samt hur vi behandlar dem och arbetar med dataskydd generellt. Insamling och behandling av information På Datanet är grunden för all vår datainsamling och behandling att kunna upprätthålla våra avtalsförhållanden och kommunicera med våra kunder. För kunder som tecknat avtal…

Införande av Office365 hos landsomfattande detaljhandel

Kunden bedriver detaljhandel i över 400 butiker i hela landet. Kundens IT-verksamhet är fokuserad på att stötta och effektivisera personalens möjlighet att ge kunderna den bästa möjliga service som går att få genom ett väl fungerande systemstöd för butiker och övriga kundkanaler. Ett strategiskt beslut fattades redan 2014 att gå över till molntjänster från Microsoft…

Att digitalisera en hög servicenivå – e-tjänster till servicehandeln

Kunden är en av Europas allra största aktör inom servicehandel/convenience med ca 2300 butiker och ca en halv miljon dagliga besökare bara i Sverige. Efter att ha implementerat ett nytt kassasystem i Norge och Sverige önskade kunden utveckla ett nytt affärsområde kring elektroniska tjänster för att stärka sitt kunderbjudande och bli en mer omfattande one-stop-shop….