konsult

Per Carlsson

"Praktikern"

Projektledare
100%
Verksamhetsutvecklare
50%
Interimschef
50%

35200

KONSULTTIMMAR

Projektledare

Kvalitetsledningsystem

Praktikertjänst

2017 - Pågående

Projektledare

IT-integration av ny verksamhet

Praktikertjänst

2017 - 2018

Projektledare

Impl. ny pensionslösning

Praktikertjänst

2016 - 2017