Uppvuxen på Datanet

Tobbe är en av de yngsta medarbetarna på Datanet och ändå en av dem som varit med längst. Man kan lugnt konstatera att han har spenderat större delen av sitt vuxna yrkesliv här hos oss. Läs mer om Tobbes resa i intervjun på bloggen.

Dataskydd börjar med ansvar

Dataskyddsförordningen vill att företag ökar graden av lagligt, korrekt, öppet och transparent beteende när det gäller behandling av personuppgifter; de må vara hårdvaluta men de ägs inte av företaget utan av varje individ vars rättigheter omfattar att kunna styra hur företag får använda dem.

En riktig vinnarskalle

En jordnära, ödmjuk skåning med en stark bakgrund inom elitidrotten. Han vann i unga år juniorSM i badminton, tillhörde Europaeliten…