DatanetPartner

Drift och förvaltning

Datanet tar hand om era IT-funktioner och ser till att det fungerar. Men framförallt hjälper vi er att bli bättre på att använda IT-systemen och kontinuerligt utvärdera och ta tillvara nya möjligheter inom IT.

Vi vill att IT ska vara enkelt. Det ska vara enkelt att arbeta med systemen, enkelt att hantera förändringar, enkelt att få hjälp när det behövs och enkelt att förutsäga och följa upp kostnader. Vi kallar det eConcept.

Vi tror på idén att, där det är möjligt, samarbeta med företag som specialiserat sig inom specifika områden. Deras tjänster är oftast både bäst och billigast. Det kan till exempel vara backuptjänster, serverkapacitet eller molntjänster för mail. Med eConcept beskriver vi hur IT-miljön ska driftas, förvaltas och dokumenteras samt hur vi genom kontrollerad leverantörsstyrning tar ett samordningsansvar för alla era IT-leverantörer. Resultat blir att ni får:

  • Tillgängliga, stabila och snabba IT-system,
  • En leverantörs- och produktoberoende IT-partner,
  • En kontaktyta för alla IT-frågor,
  • Snabb hjälp av någon som har koll när ni behöver det,
  • En strategisk IT-partner som hjälper er att göra rätt IT-investeringar och som kontinuerligt utvecklar er att använda dessa så bra som möjligt,
  • En flexibel och behovsanpassad IT-miljö,
  • Enkel och snabb förändringshantering,
  • Låga kostnader,
  • Och en autonom IT-miljö, det finns inga inlåsningar till Datanet.

Med eConcept vänder vi oss till företag i alla branscher. Det kan till exempel vara Företagshälsovård, Reklam & Marknadsföring, Fastighetsförvaltning, Stiftelser, Försäkring, Advokatbyråer eller Handelsföretag.

1. Kontakta oss

Kontakta oss så bokar ett möte där vi berättar mer om Datanet och eConcept och ni presenterar era behov. Faller det väl ut och vi ser ett ömsesidigt intresse för samarbete går vi vidare med en kartläggning. Kontakta Paul Ottosson, 076 889 19 80.

2. Kartläggning

Vi gör en kartläggning av era behov samt inventering av infrastrukturen och applikationer. Vidare tittar vi på förutsättningarna för bästa möjliga samspel mellan parterna och definierar ansvarsområden. Vi diskuterar även tillgänglighetskrav, funktionskrav, volymer, säkerhetsnivåer, tillväxttakt, policys, mål och strategier.

3. Förslag

Baserat på kartläggningen tar vi fram ett förslag som ligger till grund för en fördjupad diskussion.

4. Projektplanering och avtalsskrivning

Blir vi överens om hur leveransen ska ske gör vi en projektplanering och skriver avtal.

5. Genomförande

Datanet genomför överenskomna förändringar inför övertagandet och efter projektgodkännande tar vi över ansvaret för daglig drift, förvaltning och utveckling av er IT-miljö.