DatanetKonsult

Här finns inga färdiga skrivbordslösningar

Datanets IT-managementkonsulter hjälper personer som har det strategiska ansvaret för IT-utvecklingen i ett företag. Vi erbjuder kompetens, kunskap och praktisk erfarenhet som bidrar till bättre IT och ökad affärsnytta för våra kunder. Man kan säga att vi fungerar som länken mellan IT-teknik och business. Med friska, objektiva ögon går vi in och letar upp förbättringspotential och möjligheter i ert företags IT-organisation. Alla våra konsulter har stor erfarenhet av att projektleda och genomföra affärsanpassade och kvalitetssäkrade IT-projekt.

Datanets konsulter behärskar såväl strategisk management som IT-infrastruktur och ser till att IT-lösningarna fungerar både i teorin och praktiken. Så letar du efter en trevlig och ödmjuk IT-managementkonsult som är enkel att ha att göra med; Kontakta Paul Ottosson, 076 889 19 80.

En stabil grund för ändamålsenligt IT-stöd

Det ska fungera. Och det ska fungera perfekt. En fungerande IT-infrastruktur är nämligen en förutsättning för att IT ska kunna stödja affärsverksamheten. Dagens alltmer komplexa och sammanflätade systemlösningar ställer ständigt nya och högre krav på IT-miljön. Det är då det behövs en trygg IT-partner som på ett lyhört sätt agerar så att infrastrukturen fungerar och utvecklas som den ska. Visst låter det enkelt?

Våra konsulter har stor erfarenhet av den praktiska verkligheten och vet vad som krävs för att genomföra framgångsrika förändringar. Utan att krångla till det hittar vi verksamhetsstödjande IT-lösningar som fungerar. Ditt företag får en IT-partner som kombinerar teknik med affärsnytta. Vill du veta hur ditt företag kan få hjälp med IT-infrastrukturen så att affärsverksamheten får ett ändamålsenligt IT-stöd? Kontakta Paul Ottosson, 076 889 19 80.